Kontakt

 

Dr Agnieszka Piekara   agnieszka.piekara@ue.wroc.pl    
         
Dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE   malgorzata.krzywonos@ue.wroc.pl    

 

 

 nr tel.: +48 71 36-80-872